Biografieën

Redacties, beleidsorganen, adviesraden en beoordelingscommissies

Kemper was van:
 • 1969-1970: Voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Leraren Lichamelijke Opvoeding St.Thomas van Aquino
 • 1971-1988: Lid van de redactie van Thomas, maandblad voor leraren lichamelijke opvoeding;
 • 1978-heden: Beoordelaar van 25 (inter) nationale wetenschappelijke tijdschriften;
 • 1985-1995: Lid van de redactie van het International Journal of Sports Medicine;
 • 1988-1999: Lid van de redactiecommissie (later redactieraad) van Lichamelijke opvoeding, het vakblad van de KVLO.
 • 1986-1990: Decaan van de Faculteit Bewegings Wetenschappen van de Vrije Universiteit;
 • 1987-2012: Lid van de adviescommissies van de Gezondheidsraad (Den Haag) en het Kwaliteits Instituut voor de Gezondheidszorg CBO te Utrecht;
 • 1988-heden: Europese redacteur van Pediatric Exercise Science;
 • 1995 respectievelijk 2003: Lid, respectievelijk voorzitter, van de Visitatie Commissie van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) van het onderwijs op de faculteiten voor lichamelijke opvoeding in Brussel (VUB), Gent (UG) en Leuven (KUL);
 • 1995-2000: Lid van de Adviescommissie Jeugd in Beweging (JIB), ingesteld door de Ministeries van OCW en VWS.
 • 1996-2002: Lid van de redactie van het American Journal of Human Biology;
 • 2010: Voorzitter van de commissie Beweegredenen van de Gezondheidsraad;
 • 1996-2000: Lid van de Adviescommissie Bewegen van de Nederlandse Hart Stichting (NHS);
 • 1997-2003: Leider van het Programma Preventie en Gezondheidsbevordering van de Onderzoekschool CaRe.
 • 1998- 2004: Vice-voorzitter van de Vaste Commissie voor Wetenschapsbeoefening (VCW) van het VU medisch centrum;
 • 1998-2012: Lid van de Gezondheidsraad (Beraadsgroep Voeding);
 • 2003: Voorzitter van de commissie Overgewicht en Obesitas van de Gezondheidsraad;
 • 2002-2006: lid van de Adviescommissie Bewegen van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF).
Beginnend redactielid bij Thomas (1971).

Beginnend redactielid bij Thomas (1971)

Verslag van het congres (1980) bij het 30 jarig bestaan van ‘Thomas’.

Auteur congresverslag (1981)