Biografieën

Publicaties

 • Westerhof, R. (1973). Een Didaktisch Model als gereedschap bij voorbereiding, uitvoering en analyse van lessen Lichamelijke opvoeding. In: De Lichamelijke Opvoeding, 61e, nr. 2, p. 40-43; nr. 3, p. 52-56.
 • Westerhof, R. (1973). Doelstellingen in discussie. In: De Lichamelijke Opvoeding, 61e, nr. 18, p. 468- 471.
 • Westerhof, R. (1974). ‘Micro-teaching’ bij lesgeeftraining. In: De Lichamelijke Opvoeding, 62e, nr. 2, p. 560-562.
 • Westerhof, R. (1977). Preventie van volks-ongezondheid. In: De Lichamelijke Opvoeding, 65e, nr. 3, p. 72-75.
 • Westerhof, R. (1977). Kaas gegeten van onderzoek …. Of …. Alléén uit het vuistje. In: De Lichamelijke Opvoeding, 65e, nr. 10, p. 374-375.
 • Kemper, H.C.G., Westerhof, R., Verschuur, R. (1980). Het meten van de invloed van motivatie op de 12-minutenloop. In: De Lichamelijke Opvoeding, 68e, nr. 14, p. 410-416.
 • Beenen, J. en Westerhof, R. (1982). Nogmaals vakonderwijs. In: De Lichamelijke Opvoeding, 70e, nr. 14, p. 547- 549.
 • Westerhof, R. (1982). Gezondheid … wat kan de gymleraar daar aan doen?. In: De Lichamelijke Opvoeding, 70e, nr. 4, p. 176-179.
 • Westerhof, R. (1983). Fototips voor (nog) betere illustraties. In: De Lichamelijke Opvoeding, 71e, nr. 4, p. 183.
 • Westerhof, R. (1983). Leren voor je leven. In: De Lichamelijke Opvoeding, 71e, nr. 17, p. 651-653.
 • Westerhof, R. (1984). Sportbeleid en Lichamelijke Opvoeding. In: De Lichamelijke Opvoeding, 72e, nr. 1, p. 6-7.
 • Loopstra, O. en Westerhof, R. (1984). Beweegredenen. Doelstellingen van De Lichamelijke Opvoeding op school aan jongeren vanaf 16 jaar. Zeist: Jan Luiting Fonds (nr. 36), 31 p.
 • Westerhof, R. (1984). Micro-teaching bij het lesgeven zwemmen. In: Sluis, A. van der. et al. (ed). Een didaktiek van het zwemmen. Haarlem: De Vrieseborch, p. 44-56.
 • Westerhof, R. (1985). Kwaliteit moet blijken. In: De Lichamelijke Opvoeding, 73e, nr. 18, p. 644-645.
 • Loopstra, O. en Westerhof, R. (1985). Werkdocument basisvorming in het onderwijs 12 : lichamelijke opvoeding. ’s-Gravenhage: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), 46 p.
 • ACHODLO: medeauteur en eindredacteur van de volgende rapporten:
  • Advies Commissie Herstructurering Opleiding Docenten Lichamelijke Opvoeding, 1985. De opleiding van onderwijsgevenden in De Lichamelijke Opvoeding: voorgeschiedenis, huidige situatie, uitgangspunten, vernieuwingsvoorstellen, s.l.: s.n., 93 p.
  • Advies Commissie Herstructurering Opleiding Docenten Lichamelijke Opvoeding, 1986. De opleiding van onderwijsgevenden in De Lichamelijke Opvoeding: opleiding voor speciaal onderwijs, s.l: s.n., 22 p.
  • Advies Commissie Herstructurering Opleiding Docenten Lichamelijke Opvoeding, 1986. De opleiding van onderwijsgevenden in De Lichamelijke Opvoeding: deeltijds opleidingen, s.l: s.n., 14 p.
  • Advies Commissie Herstructurering Opleiding Docenten Lichamelijke Opvoeding, 1986. De opleiding van onderwijsgevenden in De Lichamelijke Opvoeding: opleiding voor hogere sportfunktionarissen, s.L: s.n., 18 p.
  • Advies Advies Commissie Herstructurering Opleiding Docenten Lichamelijke Opvoeding, 1988. De opleiding van onderwijsgevenden in De Lichamelijke Opvoeding: nader commentaar, s.l.: s.n., 4 p.
 • Westerhof, R. (1986). Onderzoekgegevens en beleid. In: De Lichamelijke Opvoeding, 74e, nr. 3, p. 133-136.
 • Rispens, P. Bult, P., en Westerhof, R. (1990). Bewegingswetenschappen in Groningen. In: De Lichamelijke Opvoeding, 78e, nr. 10, p. 424-427.
 • Westerhof, R., Bult, P. en Rispens, P. (1990). Praktijkgericht onderzoek. In: De Lichamelijke Opvoeding, 78e, nr. 10, p. 428-431.
 • Westerhof, R. (1991).Jacht op kwaliteit (1). In: De Lichamelijke Opvoeding, 79e, nr. 4, p. 150-154.
 • Westerhof, R. (1991).Jacht op kwaliteit (2). In: De Lichamelijke Opvoeding, 79e, nr. 5, p. 218-222.
 • Borghouts, L. & Westerhof, R. (2012). Bewegingsarmoedig onderwijs-Over de relatie tussen lichamelijke opvoeding en gezondheid. Canon Lichamelijke Opvoeding. www.canonlo.nl: venster 1980.

Samen met Oene Loopstra tijdens de jaarvergadering KVLO 2002.

De auteurs van Beweegredenen

Interview in Lichamelijke Opvoeding (2011, nr.3, p. 32-34).

Interview in Lichamelijke Opvoeding (2011)

Cover Werkdocument basisvorming in het onderwijs 12.

Cover Werkdocument basisvorming in het onderwijs 12