Biografieën

Publicaties (chronologisch) van Kees van Tilborg

 • Tilborg, C.G.A.T. van (1974). Leerstofselectie in het basisonderwijs. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven: Instituut voor Lichamelijke Opleiding, 111 p.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (1984). 'Het leren lesgeven op de K.A.L.O.'. Thomas, 25e, nr. 4, p. 153-169.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (1985). 'Laat de sportjeugd langer spelen'. Katholiek Nieuwsblad. 20 augustus, p. 5.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (1987). 'Bewegen in bedrijven, bedrijven in beweging', Lichamelijke opvoeding, 75e, p. 443-446.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (1988). 'Vrije studierichting op de KALO. Lichamelijke opvoeding, 76e, p. 206-209.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (1992). Meedenken over de ALO van de toekomst. Lichamelijke opvoeding, 80e, p. 448-451
 • Blommerde, P. en Tilborg C.G.A.T. van (1992). Bedrijfsfitness op de ALO-Tilburg. Lichamelijke Opvoeding, 86e, p. 785-787.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (1992). '25 jaar “nieuwbouw” (K)ALO-Tilburg. Thomas-bulletin (nr. 6), p. 8-9.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (1992). 'Opleidingsdifferentiaties gestart'. Lichamelijke opvoeding, 86e, p. 657-662.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (1993). 'Nieuwe vakken in de opleiding: bewegingsrekreatie'. Lichamelijke opvoeding, 81e, p. 544.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (1993). 'Nieuwe vakken in de opleiding: hygiënisch-correctief. Lichamelijke opvoeding, 81e, p. 713-715.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (1993). 'Gaulhofer herdacht'. Lichamelijke opvoeding, 81e, p. 829-715.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (1993). 'Château-ALO'. Lichamelijke opvoeding, 81e, p. 617.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (1994). '70 jaar bewegingsculturele groei en bloei: het CILG, de KALO en de ALO-Tilburg'. Lichamelijke opvoeding, 82e, p. 623-626.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (1994). 'Veranderen om eigentijds te blijven'. Lichamelijke opvoeding, 82e, p. 627-631.
 • Brunschot, P.K.W.M. van; Tilborg, C.G.A.T. van (1997). Lichamelijke opvoeding tweede fase voortgezet onderwijs. Lichamelijke opvoeding, 85e, nr. 4, p. 202-203.
 • Büchner, H.J.F. en Tilborg, C.G.A.T. van (1997). Visies in beweging: opleidingsconcept ALO-Tilburg. Tilburg: Academie voor Lichamelijke Opvoeding, 24 p.
 • Büchner, H.J.F. en Tilborg, C.G.A.T. van (1998). Perceptions in movement: educational concept CPE-Tilburg. Tilburg: Fontys University of Professsional Education, 24 p.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (1998). 'Karl Gaulhofer in een juister daglicht'.De Lichamelijke opvoeding, 86e, p. 657-662.
 • Hillege, R.T.J. en Tilborg, C.G.A.T. (1998). Verantwoording door visitaties en visies. Lichamelijke opvoeding 86e, nr. 10, p. 456-457.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (1999). 'Instituut voor sport- en bewegingseducatie: ALO-Tilburg wordt Fontys Sporthogeschool'. Lichamelijke opvoeding, 87e, p. 593-598.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (1999). Het sociaal-cultureel profiel van de afgestudeerden aan het CILG/de KALO van 1924 tot en met 1986. Tilburg: Academie voor Lichamelijke Opvoeding, 73 p.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (1999). Gemeenschappelijke opleidingskwalificaties. Tilburg: Academie voor Lichamelijke Opvoeding, 11 p.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (1999). 'Politiek-sociaal-maatschappelijk denken: terugkijken naar de Lichamelijke Opvoeding en de sport in de jaren '70 en '80'. Lichamelijke opvoeding, 87e, p. 815-818.
 • Jans, L.B. en Tilborg, C.G.A.T. van (2000). Studenten en opleiding in verandering. Lichamelijke Opvoeding, 88e, p. 252-255.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2000). Sedimenten van sentimenten: 75 jaar Academie voor Lichamelijke Opvoeding Tilburg. Tilburg: Fontys Sporthogeschool. Deel 1: Status nascendi 1924-1956, 292 p.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2000). Sedimenten van sentimenten: 75 jaar Academie voor Lichamelijke Opvoeding Tilburg. Tilburg: Fontys Sporthogeschool. Deel 2: Status renovandi 1956-1986, 337 p.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2000). Sedimenten van sentimenten: 75 jaar Academie voor Lichamelijke Opvoeding Tilburg. Tilburg: Fontys Sporthogeschool. Deel 3: Status maturandi 1986-1999, 374 p.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2000). Jubileumrede: Traditie en vernieuwing. Thomas-bulletin 28, p. 9-13.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2003). Competitief of complementair: ontwikkelingen in het hbo die consequenties kunnen hebben voor samenwerking (inclusief doorstroomprogramma's) tussen hbo- en mbo-opleidingen. Tilburg: Fontys Sporthogeschool, 27 p.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2008). Feiten, bedenkingen en stellingen: hbo-opleidingen 'sport en beweging' binnen de ontwikkeling van het hbo in Nederland. Sportimonium, 28e, nr.3-4, p. 134-141.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2011). In memoriam Jan de Laat. Thomas-bulletin 67, p. 6-7.
 • Driel, G. van, Kornet, A.J., Stegeman, H. & Tilborg, K. van (red.) (2012). Canon Lichamelijke Opvoeding. www.canonlo.nl
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2012). De eerste afdeling: de 'Amsterdamsche Gymnastiek-Onderwijzers Vereeniging - Afdelingen en gewesten; één van de speerpunten van P.C. Adrian, voorzitter (1871-1010) van de 'Vereeniging'.Canon Lichamelijke Opvoeding. www.canonlo.nl: venster 1871.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2012). De vrije en gereglementeerde gymnastiek voor de lagere school – De Zuidermethode met W.H. Nijsten, ; kunstenaar' in oefenstof.Canon Lichamelijke Opvoeding. www.canonlo.nl: venster 1911.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2012). Nationale Roomsch Katholieke Vereeniging van Leeraren en Onderwijzers in de Gymnastiek – De katholieke zuil: afscheiding van 'De Zuider' en aansluiting van'Thomas&'. Canon Lichamelijke Opvoeding. www.canonlo.nl: venster 1919.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2012). Ausdrucksgymnastik – De muzisch-esthetische stromingen aan de basis van dansante bewegingsvormen. Canon Lichamelijke Opvoeding. www.canonlo.nl: venster 1922.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2012). R.K. Centraal Instituut tot vorming van Leerkrachten voor de Gymnastiek – Van CILG via KALO en ALO-Tilburg naar Fontys Sporthogeschool (Eindhoven). Canon Lichamelijke Opvoeding. www.canonlo.nl: venster 1924.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2012). De Oostenrijkse School in Nederland – De vakwereld stelt zich lang open voor het 'natuurlijke turnen' van Gaulhofer en Streicher. Canon Lichamelijke Opvoeding. www.canonlo.nl: venster 1932.
 • Schouten, M & Tilborg, C.G.A.T. van (2012). Examenreglement voor de middelbare akten – Het ontstaan en de ontwikkeling van bevoegdheden en examens. Canon Lichamelijke Opvoeding. www.canonlo.nl: venster 1956.
 • Driel, G. van, Kornet, A.J., Stegeman, H. & Tilborg, K. van (red.) (2012). Canon Lichamelijke Opvoeding. www.canonlo.nl
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2012). P.C. Adrian, de trots van 'de Nederlandsche' en voorzitter (1871-1910). Canon Lichamelijke Opvoeding. www.canonlo.nl: biografieën.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2012). Willem van der Bijl, een stijlvolle rector van de KALO (1959-1977). Canon Lichamelijke Opvoeding. www.canonlo.nl: biografieën.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2012). Jan Bovend'eerdt, over deelname en kritische distantie. Canon Lichamelijke Opvoeding. www.canonlo.nl: biografieën.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2012). Harry Büchner, non-conformist en 'categoriaal' denker. Canon Lichamelijke Opvoeding. www.canonlo.nl: biografieën.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2012). Henk van der Loo, een opleider in hart en nieren. Canon Lichamelijke Opvoeding. www.canonlo.nl: biografieën.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2012). Jacques Neutkens, een onderwijsman als rector (1978-1985) van de KALO. Canon Lichamelijke Opvoeding. www.canonlo.nl: biografieën.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2012). Huub Nijsten, oprichter en eerste directeur van het CILG (1924-1933). Canon Lichamelijke Opvoeding. www.canonlo.nl: biografieën.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2012). Arie Tervoort (1894-1960), 'pa', directeur en rector (1933-1959) van de KALO.Canon Lichamelijke Opvoeding. www.canonlo.nl: biografieën.
 • Holten, V. & Tilborg C.G.A.T. (2012). 'De oude meester' is niet meer: in memoriam Gérard Lenssen. Thomas-bulletin 68, p. 4-5.
 • Tilborg, C.G.A.T. & Wit, W. van (2013). Max Koops: communicator, teamspeler en professional. Canon Lichamelijke Opvoeding. www.canonlo.nl: biografieën.
 • Rijpstra, J. & Tilborg, C.G.A.T. van (2014). Harmanus, Johannes Steenbergen: initiatiefnemer van demonstratielessen en (voor)lezingen, en voorzitter (1865-1871) van de vakvereniging. Canon Lichamelijke Opvoeding, www.canonlo.nl: biografieën.
 • Rotting, H. & Tilborg, C.G.A.T. van (2014). Jan Kan: bruggenbouwer tussen theorie en praktijk. Canon Lichamelijke Opvoeding, www.canonlo.nl: biografieën.
 • Alkema, W & Tilborg, C.G.A.T. van (2015). Piet Alkema: Praktische methodicus en opleider pur sang. Canon Lichamelijke Opvoeding, www.canonlo.nl: biografieën.</li >
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2015). Jan Kloen: Grondlegger van de nationale en internationale schoolsport. Canon Lichamelijke Opvoeding, www.canonlo.nl: biografieën.</li >
 • Kaandorp F.J. & Tilborg, C.G.A.T. van (2015). Het NILO: Nederlandsch Instituut voor Lichamelijke opvoeding. Lichamelijke Opvoeding 103e, nr. 1, p. 34-36; nr. 2, p. 44-45; nr. 3, p. 40-41.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2015). Maarten Bakker: Een halve eeuw ‘kritische, welwillende betrouwbaarheid’ voor vak en vakvereniging. Canon Lichamelijke Opvoeding, www.canonlo.nl: biografieën.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2015). In memoriam Jacques Neutkens (1923-2015). Lichamelijke Opvoeding 103e, nr.7, p. 51.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2015). Roel Westerhof: Een meester in inspireren, professionaliseren en institutionaliseren. Canon Lichamelijke Opvoeding, www.canonlo.nl: biografieën.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2015). Han Kemper: Bekwaam en befaamd onderzoeker naar fitheid en gezondheid.Canon Lichamelijke Opvoeding, www.canonlo.nl: biografieën.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2016). Hommage aan de homo ludens. Sportknowhowxl.nl, 5 april 2016.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2017). Dick Schmüll: Legendarisch pionier in lichamelijke opvoeding, sport, en jeugd- en verenigingswerk. Canon Lichamelijke Opvoeding, www.canonlo.nl: biografieën.
 • Jiskoot, J. en Tilborg, C.G.A.T. van (2018). Karel van Schagen: Weerbaar wegbereider van kwaliteitsopleidingen en pionier voor universitair onderwijs. Canon Lichamelijke Opvoeding, www.canonlo.nl: biografieën.
 • Kessels, W. L. en Tilborg, C.G.A.T. van (2018). Markante marshals: een project ter optimalisering van de marshaldienst van Efteling Golfpark. Kaatsheuvel: Efteling Golfpark, 53 p.
 • Tilborg, C.G.A.T. (2019). Vrijgevochten vrouwen in de gymnastiek. De Sportwereld nr. 90, p. 10-15.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2020). Jeanne van der Most-Leijerweert: Uitbeeldster en uitdraagster van de schoonheid van (ritmisch) bewegen. Canon Lichamelijke Opvoeding, www.canonlo.nl: biografieën.
 • Kruithof, E. en Tilborg, C.G.A.T. van (2020). Rein Bloem: Een innovatieve idealistische turnpedagoog. Canon Lichamelijke Opvoeding, www.canonlo.nl: biografieën.
 • Redactie The Connection en Tilborg, C.G.A.T. van (2020). Jeanne van der Most: Voorvechtster van het vrouwenturnen en vrouwenrechten. The Connection, 8e, nr. 3, p. 64-66.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2021). Nora Goemans: Propagandiste van Zweedse gymnastiek in Nederland. Canon Lichamelijke Opvoeding, www.canonlo.nl: biografieën. www.canonlo.nl: biografieën.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2020-2022). Voorwoord (ghostwriter). Lichamelijke Opvoeding Magazine. Zeist: KVLO, vanaf nr. 5 (juli 2019) tot en met nr. 4 (mei 2022).
 • Tilborg, C.G.A.T. (2023). Voetbal is veel te veel emotie. Brabants Dagblad, 10 augustus, p. 8-9.
Twee jaar na de eerste druk in 1997 verscheen de tweede druk van het opleidingsconcept Visies in beweging.

Cover van het opleidingsconcept Visies in beweging

Cover van deel 1 (Status Nascendi) van Sedimenten van sentimenten, proefschrift over 75 jaar (K)ALO. 

Cover van deel 1 van Sedimenten van sentimenten (2000)

Kees van Tilborg stimuleerde collega’s tot publicaties in Lichamelijke Opvoeding en zorgde zo van 1991 tot 1996 voor de plaatsing van 118 artikelen.

Aan het werk voor de redactie van Lichamelijke Opvoeding

Cover van deel 2 (Status maturandi)  van Sedimenten van sentimenten, proefschrift over 75 jaar (K)ALO.

Cover van deel 2 van Sedimenten van sentimenten (2000) 

Cover van deel 3 (Status renovandi)  van Sedimenten van sentimenten, proefschrift over 75 jaar (K)ALO.

Cover van deel 3 van Sedimenten van sentimenten (2000)

Tijdens het afscheid van Fontys Sporthogeschool Tilburg/Sittard (2006).

Tijdens het afscheid van Fontys Sporthogeschool (2006) 

V.l.n.r. Mary Meurs, Trees Jansen, Paula Verhoeckx en Gré Rijven.

Samen met de oudste, toen nog levende, oud-studenten (2000)

Aanbieding jubileumboek (2000).

Aanbieding jubileumboek (2000)