Biografieën

Belangrijke publicaties van Bart Crum

  • Crum, B.J. (1978). Aan sport georienteerd bewegingsonderwijs in het spanningsveld van aanpassing en kritiek. Haarlem: De Vrieseborch.
  • Crum, B.J. (1982). Over de gebruikswaarde van bewegingsonderwijs. In: Bewegen op school en wat daarna. Den Bosch: NKS.
  • Commissie Sport en Lichamelijke Opvoeding (1986). Naar een geïntegreerd beleid voor lichamelijke opvoeding en sport. Rijswijk: WVC.
  • Crum, B.J. (1991, 3e druk 2001). Over de versporting van de samenleving – reflecties over bewegingsculturele ontwikkelingen met het oog op sportbeleid. Rijswijk: Ministerie van VWS.
  • Crum, B.J. (1993). Conventional thought and practice in physical education: Problems of teaching and implications for change. QUEST, 45, 3, 339-356.
  • Crum, B.J. (1994). A critical review of competing physical education concepts. In: J. Mester (Ed.). Sport Sciences in Europe 1993 – Current and future perspectives (pp. 516-533). Aachen: Meyer & Meyer.
  • Crum, B.J. (1998, 2e druk 2011). 'Vakconcepten: belang en kritische bespreking'. In: Stegeman, H., Brouwer, B. en Mooij, C. (red.). Onderwijs in bewegen. Basisthema's in bewegingsonderwijs en sport op school. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  • Crum, B.J. (2001). The 'Idola' of Sport Pedagogy Researchers. QUEST, 53, 2, 184-191.