Canonlo

Bibliografie en (neven)functies van Klaas Rijsdorp

(Biografie: Klaas Rijsdorp en het begrip gymnologie )

 • Over echt en onecht bewegen. Rotterdam, 1948.
 • De betekenis van de sport in de Indonesische maatschappij. Indonesia, 1948.
 • De lichamelijke opvoeding als probleem. Den Haag, 1949.
 • Cijfers en feiten inzake lichamelijke opvoeding. Uit het werk van J.M.J. Korpershoek. Groningen, 1952.
 • Over training - Het oefenmoment in de sport. Groningen, 1952.
 • Grondslagen van de lichamelijke opvoeding (Verzamelde opstellen Deel III). Den Haag, z.j.
 • De lichamelijke opvoeding van het afwijkende kind I en II (1956; 1957). In: De lichamelijke opvoeding, 44e  nr. 23, p. 487-490 ; 45e  nr. 1, p. 4-10.
 • Het bewegingsverhaal in de kleutergymnastiek I en II   (1957). In: De lichamelijke opvoeding, 45e  nr. 8, p. 165-169; nr. 9, p. 195-197.
 • Sport in de jeugdorganisatie, Stichting Spel en Sport. Amsterdam, 1961.
 • Antropologische motieven in de lichamelijke opvoeding, in: Gedenkboek Honderd Jaar Lichamelijke Opvoeding. Utrecht, 1962.
 • ‘Het team in de sportwereld’, in: Dux, 1962.
 • De tweede weg in de sport, Stichting Ruimte voor de Jeugd. Rotterdam, 1965.
 • Recreatieve sport, Stichting Ruimte voor de Jeugd. Rotterdam, 1965.
 • Vormingsactiviteiten in de recreatieproblematiek, Openluchtrecreatienummer, Commentaar, 1967.
 • Le mouvement situé, F.F.G.E.G.V. Parijs, 1967.
 • Leiding geven, Handboek voor de oefenmeester. KNVB, 1968.
 • Het verband tussen cultuur en lichamelijke Opvoeding en Sport. Utrecht, 1969.
 • Das Abgebot des Lehrstoffes in einer sich ändernder Welt. In: Leibesübungen in der technokratischen Welt von Morgen. Wenen, 1969.
 • Sport. Utrecht, 1969.
 • Sport als impuls en ontmoetingsveld, 1970.
 • Wege einer ästhetischen Erziehung in der Leibeserziehung im Jugendalter. In: Die Leibesübungen im Pubertätsalter. Wenen, 1971.
 • De jeugdsportleider zijn taak en zijn plaats. KNVB-jeugdserie, 1971.
 • Jeugdsport en Karaktervorming. KNVB-jeugdserie, 1971.
 • Gymnologie. Utrecht, 1971.
 • Sport en maatschappij. Een confrontatie van de sport met maatschappelijke vragen. Alphen aan den Rijn, 1973.
 • Kort bestek van de bewegingsactivering. Tilburg, 1975.
 • De relatieproblematiek in de bewegingsactivering. In: De jubileumuitgave van St. Thomas van Aquino, De zwakzinnige in beweging. Tilburg, 1975.
 • Het ruimte-interieur. In: Het gedenkboek voor C. C. F. Gordijn, Bewegen is leven. Baarn, 1975.
 • ‘Das motorische Feld des schwachsinnigen Kindes’. In: Het gedenkboek voor H. Groll, Forschen, Lehren, Handeln. Wenen, 1976.
 • De motoriek van de zwakzinnige. Het bewegingsagogische veld in de zwakzinnigenzorg. Lochem, 1977.

Met andere schrijvers
 • Rijsdorp, K. en Kramer, J.P. (z.j.), De ontwikkeling van de stelsels van lichamelijke opvoeding (Verzamelde opstellen Deel I), Den Haag.
 • Hedendaagse lichamelijke opvoeding (Verzamelde opstellen Deel II)(z.j.), Den Haag.
 • Rijsdorp, K., Gelderen, S. van en Kupers, E. (1964), Lichamelijke Opvoeding, en sport. Alphen aan den Rijn.
 • Rijsdorp, K. en Harthoorn, J.A. (1975), Een proeve van een relatieprofiel ten behoeve van de bewegingsactiviteiten bij dieper zwakzinnigen, in: De jubileumuitgave van St. Thomas van Aquino, Tilburg.
 • Rijsdorp, K. en Melief, J.W.J. (1975), Een strategie in de bewegingsactivering. De therapeutische- en activeringsmomenten in de bewegingsagogie, in: De jubileumuitgave van St. Thomas van Aquino, Tilburg.
 • Rijsdorp, K., et al. (1980), Meer bewegen voor ouderen, Een theoretische en praktische handleiding. Nijmegen.

Functies
 • Leraar Lichamelijke Oefening aan het LO, ULO, LNO, MNO, VHO en de Kweekschool.
 • Praktijk heilgymnastiek en massage.
 • Leraar Staatsinrichting aan een H.B.S.
 • Docent aan een opleidingsinstituut voor staatsinrichting MO (staatkundige geschiedenis en grondwet).
 • Lector aan de Universiteit van Indonesië (theorie en didactiek van de lichamelijke opvoeding).
 • Gemeentelijk Inspecteur van het Onderwijs te Den Haag.
 • Rector aan de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding met als doceervakken: Pedagogiek, psychologie en speciale theorie van de lichamelijke opvoeding.
 • Docent aan het Nutsseminarium voor Pedagogiek te Amsterdam (Kleutergymnastiek, historische en systematische pedagogiek). Leeropdracht Koninklijk Instituut voor de Marine (Gymnologie).
 • Bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in de wetenschap van de lichamelijke opvoeding.
 • Directeur van het Gymnologische Instituut te Utrecht.

Nevenfuncties
 • Secretaris Landelijk Bureau van Gemeentelijke Inspecteurs van het Onderwijs in Nederland.
 • Voorzitter van de Raad voor de Jeugdverzorging.
 • Voorzitter van de Raad voor Opleiding en Research in de Sport.
 • International President International Council on Health, Physical Education and Recreation.
 • Verschillende functies in sportbonden, jeugdwerk en internationale werkgroepen.
 • Voorzitter Internationale Arbeitsgruppe für Zeitgemässe Leibeserziehung.
 • Algemeen coördinator ICHPER - Special Interest Area for Handicappeds.
 • Voorzitter Advies Commissie Leerplanontwikkeling Lichamelijke Oefening.
 • Lid van de Raad van  Bestuur Stichting Centrale Opleidingsscholen voor Aangesloten Instituten (COSA-opleidingen verpleegkundigen zwakzinnigenzorg).
 • Voorzitter van de Centrale Examencommissie Lichamelijke Oefening.
 • Voorzitter N.F.B., commissie Meer Bewegen voor Ouderen.
 • Lid van het Bestuur van het Jan Luiting Fonds.
 • Lid van het Bestuur Mgr. Boyman Fonds.
 • Honorary President International Council on Health, Physical Education and Recreation.
 • Fellow American Academy of Physical Education.
 • Erelid Koninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding.
 • Erelid Katholieke Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding, St. Thomas van Aquino.
 • Erelid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie.
 • Enige functies in sportbonden e.d.

 

N.B. Bovenstaande bibliografie en (neven)functies zijn overgenomen uit het artikel van: Lommen, N. (1979-1980). ‘Professor Dr. K. Rijsdorp’, in: Nauta, H.J. en Vlasblom, J. (red.). Lichamelijke opvoeding in perspectief. Utrecht/Lochem: Gymnologisch Instituut/De Tijdstroom,), p. 317-337. Hoewel ernaar gestreefd is, mag niet worden aangenomen dat bovenstaande bibliografie en (neven)functies geheel compleet is.