Canonlo

Tal van publicaties

(Venster: Studie- en publicatiefonds van de KVLO; als eerbetoon genoemd naar Jan Luiting, voorzitter van de KVLO (1910-1929))

In de loop der jaren verschenen onderstaande publicaties van het Jan Luiting Fonds:

 • No. 1 Korpershoek JMJ, 1930. Een beter standpunt inzake de lichamelijke opvoeding in de lagere school. Haarlem: Nobels & Jansen, 69 p.
 • No. 2 Korpershoek JMJ, 1931. Gymnasium en Lichamelijke Opvoeding, critische beschouwingen en bestrijding van de voorstellen van de leerplan-commissie van het genootschap van leeraren aan Ned. gymnasiën. Verschenen als bijlage van het Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar onderwijs, 27e jaargang, No. 38, 20 mei 1931.
 • No. 3 Kramer LDEJ, 1932. Handleiding voor het onderwijs in het voetbalspel op de scholen. Rotterdam-Amsterdam: s.n., 48 p.
 • No. 4 Bolkestein G, 1933. Gedachten over de lichamelijke opvoeding op de middelbare school. S.l.: s.n., 19 p.
 • No. 5 Wils J, 1933. Ventilatie van gymnastieklokalen. S.l.: s.n., 20 p.
 • No. 6 Lyke, JM van der, 1933. De beteekenis van gymnastiek, sport, spel en dans voor de sociale opvoeding. S.l.: s.n., 63 p.
 • No. 7 Asch JC van. 1935. Klages-Bode, onderlinge samenhang en, zoo aanwezig, verschil van hun denkbeelden. S.l.: s.n., 40 p.
 • No. 8 Elzinga S,, 1935. De funcie van den leraar in de lichamelijke opvoeding in het verband van het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs. S.l.: s.n., 20 p.
 • No. 9 Jongh SE de, 1936. De noodzakelijkheid van een goede, systematische Lichamelijke Opvoeding in de scholen voor lager en uitgebreid lager onderwijs. S.l.: s.n., 15 p.
 • No.10 Casimir R, 1936. De lichamelijke opvoeding in de lagere school als factor van volkskracht. S.l.: s.n., 13 p.
 • No.11 Korpershoek JMJ, 1936. De noodzakelijkheid van vakonderwijs in de lichamelijke opvoeding in de scholen voor lager en uitgebreid lager onderwijs. S.l.: s.n., 23 p.
 • No.12 Graafland NM et al., 1937. Na 75 jaar. Gedenkboek uitgegeven bij het 75-jarig bestaan der Vereeniging van Leeraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding in Nederland. S.l.: s.n., 303 p.
 • No.13 S.n. 1939. Verslag van het eerste Nederlandsche congres voor
 • lichamelijke opvoeding gehouden op13, 14 en 15 april 1939 te Amsterdam en ‘s-Gravenhage. Amsterdam: De moderne boekhandel, 295 p.
 • No.14 Korpershoek JMJ, 1940. Lichamelijke en geestelijke structuur- en functie-typen in de lichaamsoefeningen. Rotterdam: Nijgh & van Ditmar, 240 p.
 • No.15 Holzappel HA, 1946. De Synthese der Onderwijsvakken bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs. Purmerend:
 • Muusses, 35 p.
 • No.16 Have TT ten, 1947. Karakter, karaktervorming en Lichamelijke Opvoeding. S.l.: s.n., 20 p.
 • No.17 Holleman AWJ, 1951. Muziek en Physiek. S.l.: s.n., 16 p.
 • No.18 Korpershoek JMJ, 1951. Het houdingsprobleem in de Lichamelijke Opvoeding. S.l.: s.n., 96 p.
 • No.19 Korpershoek JMJ, Het verdrinkingsgevaar bij het zwemmen (auteur:). S.l.: s.n., 61 p.
 • No.20 Basisleerplan Lichamelijke Opvoeding voor het algemeen vormend Onderwijs 1955; s.n.). S.l.: s.n., 32 p.
 • No.21 S.n., 1957. Verslag van de conferentie voor systematiek en methodiek van de lichamelijke opvoeding. S.l.: s.n., 79 p.
 • No.22 Rijsdorp K, 1957. Sport als jong-menselijke activiteit. Groningen/Djakarta: Wolters, 304 p.
 • No.23 Basisleerplancommissie. 1959. Basisleerplan lichamelijke oefening voor het Algemeen Vormend Onderwijs (7e druk). S.l.: s.n., 56 p.
 • No.24 Kramer JP; Kugel J, 1962. Geschiedenis van de Lichamelijke Opvoeding in Nederland. S.l.: s.n., 123 p
 • No.24a Kramer JP, 1967. Keur uit het werk van Johannes Martinus Jacobus Korpershoek. Meppel: Ten Brink, 414 p.
 • No.25 Kuijper S, 1968. Het voetballen. S.l.: s.n., 56 p
 • No.26 Bovend’eerdt JHF; Mirk B; Ras H; Schmüll DHl, 1968. De systematiek in de lichamelijke opvoeding. Verslag van de Tweede Internationale Conferentie over de Systematiek in de Lichamelijke Opvoeding, gehouden van 1-5 november 1967 in “De Pietersberg” te Oosterbeek. S.l.: s.n., 56 p.
 • No.27 Gaulhofer K; Schnell W, 1969. Die Fusshaltung ein Beitrag zur Stilgeschichte der menschlichen Bewegung. S.l.: s.n., 267 p.
 • No.28 Heer W de, 1970. Jeugdsport in Nederland (2e druk). S.l.: s.n., 186 p. Voor het originele proefschrift: zie in boekenkast onder Heer W de,
 • No.29 Rijsdorp K, 1969. Theorievorming en experiment in Lichamelijke Opvoeding en Sport. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de wetenschap van de lichamelijke opvoeding aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 27 oktober 1969. S.l.: s.n., 22 p.
 • No.30 Gerdes OAM, 1970. “Von der Bildung des Körpers”. S.l.: s.n., 41 p.
 • No.31 Vastenhoud R, 1972. Thuisgym: de huisvrouwengymnastiek van de radio in 250 oefeningen. Zeist: Jan Luiting Fonds, 98 p.
 • No.32 Roozendaal NP van, 1973. Een methode van bewegingsonderzoek in de Psychiatrische inrichting. Zeist: Jan Luiting Fonds, 80 p.
 • No.33 Schmüll D; Groenman J; Vries JW de (eds.), 1975. Proceedings of the Eighteenth International Congres of the International Council on Health, Physical Education and Recreation, Rotterdam, The Netherlands, August 1975. Zeist: Jan Luiting Fonds, 409 p.
 • No.34 Breuk JW; Brongers CAH, 1977. Didaktiek van de Lichamelijke Opvoeding,
 • No.34a Internationaler Kongress für zeitgemässe Leibeserziehung
 • No.35 Commissie JGZ / LO, 1980. Bewegingsarmoedig onderwijs. Meppel: Ten Brink, 74 p.
 • No.36 Loopstra O; Westerhof R, 1988. Beweegredenen (2e druk). S.l.: s.n., 31 p.
 • No.37 Kramer RJLD; Loman D, 1986. Werk in beweging I: werkgelegenheid in de georganiseerde sport. Meppel: Ten Brink, 81 p.
 • No.38 Kramer RJLD; Loman D, 1986. Werk in beweging II: werkgelegenheid door (verder) studeren. Meppel: Ten Brink, 81 p.
 • No.42 schoolzwemmen, 1986 (2e druk).Schoolzwemmen verdrinkt. Rapport over de noodzaak om het schoolzwemmen in Nederland te behouden. Meppel: Ten Brink, 41 p.
 • No.43 Berkhoff H; Kramer JP, 1987. Vroeg Goed: over de noodzaak van Vakonderwijs in de Lichamelijke Oefening bij het Basisonderwijs. S,l.: Jan Luiting Fonds, 10 + 48 + 43 + 49 + 84 + 42 p. + B1 t/m B5.
 • No.44 Kramer JP; Lommen N, 1987. Geschiedenis van de Lichamelijke Opvoeding in Nederland. Meppel: Ten Brink, 284 p.
 • No.45 Innemee A (red.). Gymnastiek, wat, hoe, waarom: lichamelijke opvoeding in de Basisvorming. Werkboek. Zeist: Jan Luiting Fonds. 127 p.
 • No.46 Lommen N, 1987. Wegbereiders van de Lichamelijke Opvoeding I. Meppel: Ten Brink, 238 p.
 • No.47 Lommen N, 1989. Wegbereiders van de Lichamelijke Opvoeding II. Meppel: >Ten Brink, 391 p.
 • No.48 Commissie JGZ / LO, 1980. Bewegingsarmoedig onderwijs II. Meppel: Ten Brink, 36 p.
 • No.49 Pijning HF, 1990. Handelingspsychologie, Lichamelijke Opvoeding en Sport. Zeist: Jan Luiting Fonds, 93 p.
 • No.50 Kramer JP; Lommen N, 1991. The world gymnastrada. Meppel: Ten Brink, 96 p.
 • No.51 Bakker R; Vermeer A. 1992. Opvattingen over motorische remedial teaching. Zeist: Jan Luiting Fonds, 104 p.
 • No.52 Keukelaar J, 1992. De betekenis van de motoriek voor de ontwikkeling van kinderen. Meppel: Ten Brink, 96 p.
 • No.53 Vaksectie bewegingsonderwijs Maartenscollege, 1992. Weten en zweten: werkboek bewegingsonderwijs voor het voortgezet onderwijs. S.l.: Jan Luiting Fonds, 8 + 14 + 43 + 12 + 14 p.
 • No.53a Beenen J; Stegeman H (eds), 1994. Waarom onderwijs in bewegen?: over Legitimeren van de lichamelijke opvoeding. Zeist: Jan Luiting Fonds, 193 p.
 • No.54 Stegeman H, 1995. Stuk voor stuk in beweging. Alphen aan de Rijn: Haasbeek, 58 p.
 • No.55 Stegeman H (ed), 1995. Leibeserziehung der 16- bis 20-Jährigen (verslag van het 11e IAZL-congres gehouden in Enschede). Meppel: Ten Brink, 229 p.
 • No.56 Gugten GW van der; Loopstra O 1996. Beroepsprofiel en beroepscode voor leraren lichamelijke opvoeding. S.l.: s.n., 31 p.
 • No.57 Middelkamp J, 1998. Judo als spel (2e druk, 2011). Sportimpuls praktijkreeks. Zeist: Jan Luiting Fonds, 111 p.
 • No.58 Zeeuw-Van den Erve L de (red), 1998. Lichamelijke opvoeding in de basisvorming. Gymnastiek wat, hoe, waarom. Docentenhandleiding (12e druk). Zeist: Jan Luiting Fonds, 208 p.
 • No.59 Knop P de, 1998 Jeugdsportbeleid, Quo vadis 1998. Zeist: Jan Luiting Fonds, 40 p.
 • No.60 Vrieswijk K, 1999. De volleybalspeeltuin. Sportimpuls praktijkreeks. Zeist: Jan Luiting Fonds, 159 p.
 • No.61 Steendijk-Kuypers J, 1999. Vrouwen-beweging: medische en culturele aspecten van vrouwen in de sport, gezien in het kader van de sporthistorie (1880-1928). Rotterdam: Erasmus publishing, 232 p.
 • No.62 Mooij C (ed) et al., 1999. Basisdocument bewegingsonderwijs (8e druk 2004). Zeist: Jan Luiting Fonds, 159 p.
 • No.62a Mooij C; Hazelebach C. 2001. Leerlingvolgsysteem Bewegingsonderwijs. Zeist: Jan Luiting Fonds, CD-Rom behorende bij Basisdocument bewegingsonderwijs (JLF no. 62).
 • No.63 Bax H; Timmers E; Verstappen F, 2000. Tijd voor bewegen: Bewegingsonderwijs in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Bewegen & gezondheid, bewgen & regelen, bewegen & samenleving. S.l.: Jan Luiting Fonds, 103 p.
 • No.64 Bax H; Timmers E; Verstappen F, 2000. Docentenhandleiding Tijd voor bewegen: Bewegingsonderwijs in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Bewegen & gezondheid, bewegen & regelen, bewegen & samenleving. S.l.: Jan Luiting Fonds, 103 p. Zeist: Jan Luiting Fonds, 224 p.
 • No.65 M van Essen, 1999, Gender in beweging. Zeist: Jan Luiting Fonds, 159 p.
 • No.66 R. Timmermans Golf als jeugdsport 2000 Sportimpuls praktijkreeks. Zeist: Jan Luiting Fonds, 159 p.
 • No.67 Stegeman H, 2000. Belang van bewegingsonderwijs. Zeist: Jan Luiting Fonds, 207 p.
 • No.68 Derks M, 2000. Bezield bewegen: 50 jaar Thomas van Aquino, katholieke vereniging van docenten lichamelijke opvoeding (1950-2000). Zeist: Jan Luiting Fonds, 224 p.
 • No.69 Stegeman H, 2001. Bewegingsonderwijs: belang en bedoeling. Zeist: Jan Luiting Fonds, 140 p.
 • No.70 Bom D; Vermeulen J, 2001. Atletiek als uitdaging (2e druk, 2005). Sportimpuls praktijkreeks. Zeist: Jan Luiting Fonds, 138 p.
 • No.71 Breeuwsma M (et al.), 2002. Sportief! Bewegingsonderwijs in groep 7 en 8. Zeist: Jan Luiting Fonds, 40 p. Leerlingenboekje.
 • No.72 Breeuwsma M (et al.), 2002. Sportief! Bewegingsonderwijs in groep 7 en 8. Zeist: Jan Luiting Fonds, 40 p. Docentenhandleiding.
 • No.73 Zeeuw-Van den Erve L de (red), 2004. Lichamelijke opvoeding in de basisvorming. Gymnastiek wat, hoe, waarom. Werkboek (12e druk). Zeist: Jan Luiting Fonds, 208 p.
 • No.74 Berkel M. van; Hazelebach C; Mooij C, 2003. Basisdocument bewegingsonderwijs deel 2; methodische didactische uitwerkingen. Zeist: Jan Luiting Fonds, 308 p.
 • No.75 Pardon E, 2003. Zwemmen na het ABC. Sportimpuls praktijkreeks. Zeist: Jan Luiting Fonds, 159 p.
 • No.76 Melskens F, 2003. Sportklimmen, spelen met evenwicht. Sportimpuls praktijkreeks. Zeist: Jan Luiting Fonds, 155 p.
 • No.77 docentenhandleiding Gymnastiek wat waarom hoe WHW 2004 64 p.
 • No.78 Berkel M van; Hazelebach C; Mooij C, 2007. Basisdocument bewegings- onderwijs voor het basisonderwijs. (4e druk). Zeist: Jan Luiting Fonds, 416 p. + cd-Rom.
 • No.79 H. Gemser. 2004. Schaatsen jong geleerd. Sportimpuls praktijkreeks. Zeist: Jan Luiting Fonds, 84 p.
 • No.80 Steendijk-Kuypers J, 2004. 75 jaar Jan Luiting Fonds: publicaties over lichamelijke opvoeding en sport. Zeist: Jan Luiting Fonds, 80 p.
 • No.81 G. van Driel, T. van der Gugten & O. Loopstra. 2004. Beroeps Competentie Profiel voor leraren lichamelijke opvoeding. Zeist: Jan Luiting Fonds, 48 p.
 • No.82 Consten A; Vuurst J van der, 2005. Beleves, leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs (cd-rom). SLO i.s.m. KVLO.
 • No.83 Lof R; Vlietstra K, 2005. Korfbal, samen scoren. Sportimpuls praktijkreeks. Zeist: Jan Luiting Fonds, 140 pag.
 • No.84 Rekers M, 2006. Roeien, jong aan de slag. Sportimpuls praktijkreeks. Zeist: Jan Luiting Fonds, 160 pag.
 • No.86 2007. Basisdocument bewegingsonderwijs Voortgezet onderwijs, SLO in samenwerking met KVLO, 240 p.
 • No.87 KVLO platform MRT / Doodeweerd C. van (et al.), 2007. Beroepscompetentieprofiel motorisch remedial teacher. Zeist: Jan Luiting Fonds, 32 pag..
 • No.88 Mooij C, 2007. Basisdocument bewegingsonderwijs Basisonderwijs – de samenvatting. Zeist: Jan Luiting Fonds, 112 p.
 • No.89 Dee G van, 2008. Softbal, sla je slag. Sportimpuls praktijkreeks. Zeist: Jan Luiting Fonds, 144 pag.
 • No.90 KVLO, SLO en AVS, 2008. Bewegingsonderwijs in het primair onderwijs (brochure). 48 p.
 • No. 92 2009 Bewegingsonderwijs aan ZML. SLO in samenwerking met KVLO en Fontys Sporthogeschool. 222 p.
 • No. 93 H. Beckers, M. van Tubergen Lotgering, 2010. Aan de slag met badminton. Sportimpuls praktijkreeks. Zeist: Jan Luiting Fonds, 103 pag.
 • No. 94 Bax H 2010. De samenleving over de kwaliteit van bewegen & sport op school. 262 p.
 • No. 95 Bax H et al. 2010. Beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding. Zeist: Jan Luiting Fonds, 56 p.
 • No. 96 Appelman M, 2011. Combinatiefunctie onderwijs en sport. Zeist: Jan Luiting Fonds, 80 p.
 • No. 97 2011. Basisdocument bewegingsonderwijs Basisonderwijs, Zeist: Jan Luiting Fonds, zesde gewijzigde druk, 432 p.
 • No. 98 T. Beute, 2011. Frisbee, het ultieme spel. Sportimpuls praktijkreeks. Zeist: Jan Luiting Fonds, 152 pag.
 • No. 99 Berkel, M van (et al.) 2011. Bewegingsonderwijs op cluster 4-scholen. 173 p.
 • No. 100 Mooij C, 2012. Basisdocument bewegingsonderwijs Basisonderwijs (verkorte Versie. Zeist: Jan Luiting Fonds, 112 p.
 • No. 101 Jongert T; Stege J; Vries S de, 2013. Fitheidstesten voor de jeugd. Zeist: Jan Luiting Fonds, 124 p.
 • No. 102 Weeldenburg G; Zondag E; Kok de F, 2016. Spelinzicht. Zeist: Jan Luiting Fonds, 512 p.
 • No. 103 Berkel M van; Hazelebach C, 2016. Werkboek voor de buurtsportcoach, Zeist: Jan Luiting Fonds, 216 p.
 • No. 104 Driel G; Kornet; Stegeman H; Tilborg CGAT van (red.), 2012. www.canonlo.nl . Zeist: Jan Luiting Fonds. Digitale canon ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de KVLO.
 • No. 105 Lof R; Vlietstra K; 2016. Korfbal spelen is korfbal leren. Zeist: Jan Luiting Fonds, 184 p.
 • No. 106 Bom D; 2016. De Kick in Atletiek. Zeist: Jan Luiting Fonds, 407 p.
 • No. 107 Doodewaard, van C.; Stegeman, H. 2018. Strooien met stukjes geluk. Zeist: Jan Luiting Fonds, 88 p.
 • No. 108 Hein E; 2018. De Kick van Kickboksen. Zeist: Jan Luiting Fonds, 111 p.
Nota Bene: De nummers 39, 40, 41, 85 en 91 zijn nooit verschenen.